Heian Yondan
Logo naam

Karate is van oorsprong een Japanse vechtkunst zonder agressie, gekenmerkt door zijn ogenschijnlijke eenvoud en door zijn efficiëntie. Traditionele karate focust sterk op zelfverdediging & karaktervorming. Vuist en hand spelen naast de benen een grote rol, maar het hele lichaam kan gebruikt worden.

iets voor jou?

Het is een erg complete sport waarbij snelkracht, uithouding, coördinatie, lenigheid, stabiliteit en vormspanning worden ontwikkeld.

Heian Yondan
Practical Karate

No Nonsense

Ons DNA

Onze praktijkgerichte karate legt de klemtoon op zelfverdediging en bevat vegen, klemmen, worpen en grepen die met respect voor de partner onder gecontroleerde omstandigheden worden ingeoefend. De trainingen kennen 4 evenwaardige onderdelen.

kihon

techniek drill (solo)
Kihon

aanleren en continu verbeteren van technieken en combinaties

kumite

sparren (partner)
Kumite

timing, afstand en conditie spelen een belangrijke rol

kata

combinatiedrill (solo)
Kata

zelfverdediging georchestreerd in een schijngevecht

bunkai & oyo

self-defense (partner)
Bunkai & Oyo

inoefenen & toepassen van de technieken uit kata om jezelf te leren beschermen

De ippon-filosofie
Ippon

Onze traditionele no-contact karate uit de JKA Shotokan leerschool is sterk fysiek, rechtlijnig en omvat diepe, ruime standen om veel afstand te leren overbruggen.

Kenmerkend is de ippon-filosofie om met totale inzet en beheersing, met maximale energie en heel doelgericht technieken uit te oefenen waarbij men slechts één kans krijgt & nodig heeft.

 • ippon-filosofie - slechts één kans
 • kime - met totale lichaamsinzet
 • low-contact - zelfcontrole (contact mag, impact niet)
 • zanshin met - 'ontspannen' focus
 • budo - volgens gedragsnormen
Budo waarden
Budo

Typisch aan de Oosterse gevechtskunsten is het koppelen van fysieke bekwaamheid aan mentale groei. De traditionele manier van karate beoefenen focust daarom niet alleen op zelfverdediging, maar heeft ook invloed op het karakter.

De budo of martiale waarden benadrukken de karakteriële vaardigheden die nodig zijn bij gevechtskunsten. Het effect beperkt zich echter niet tot zelfverdeldiging, want ook in het dagelijkse leven komen deze competenties bijzonder goed van pas.

 • Zelfrelativering (nederigheid)
 • Eerlijkheid
 • Inzet (moed)
 • Respect (hoffelijkheid)
 • Zelfbeheersing (zelfcontrole)
Geestig gezond sporten
Geestig Gezond Sporten

Iemand die psychisch of sociaal kwetsbaar is wil ook sporten! Traditionele karate helpt niet alleen lichamelijk maar ook mentaal. Uit ervaring zien we hen vaak openbloeien. Daarom onderschrijven we het charter 'Geestig Gezond Sporten'

 • een warm onthaal
 • een veilige plek
 • op eigen ritme
 • in vertrouwen
 • met veel begrip

Hannah is ons aanspreekpunt integriteit waar karateka, ouders of betrokkenen in alle vertrouwen terecht kunnen met vragen over of meldingen binnen het clubgebeuren.

Competitie is geen doel op zich
Competitie

De club profileert zich niet meteen als competitieclub. Deelname aan wedstrijden wordt aangemoedigd, maar is nooit verplicht. Voornaamste doel is niet de overwinning, maar ervaring. Dat er in de club kwaliteit aanwezig is spreekt uit de behaalde resultaten.

Practical Karate
Heian Godan

The place to be

Onze Dojo

Location

We trainen in de Luikstraat 77 te Lokeren in de sportzaal van basisschool De Madelief. Er wordt training gegeven onder leiding van ervaren lesgevers in meerdere groepen volgens leeftijd of niveau.

Jaar Van Tot Di Vr* Zo
-12 10° kyu 7° kyu - 19:00
20:00
10:00
11:00
-12 6° kyu 3° kyu - 19:00
20:00
11:00
12:30
12+ 10° kyu 7° kyu 20:00
21:30
20:00
21:30
10:00
11:00
12+ 6° kyu dan 20:00
21:30
20:00
21:30
11:00
12:30

Gratis proeflessen op vrijdag*

Heian Godan
Mawashi Geri

Join us

Lid worden

Lid worden

gratis proeflessen op vrijdagavond
vanaf 8 jaar

gratis

We organiseren de gratis proeflessen in de maanden september-oktober & in de maanden januari-februari.

Deelnemen kan vanaf 8 jaar in gewone sportkledij en op blote voeten. Graag een seintje vooraf.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

iedereen tussen 8 jaar en 12 jaar kan zich inschrijven

€ 125,- ALL IN

Ons lidgeld is all-in en kost minder dan 2 euro per training. Vanaf het 2de lid uit hetzelfde gezin krijg je extra korting. Je kan vaak nog een tegemoetkoming krijgen van je mutualiteit.

Koop een reglementair karatepak zonder emblemen op de borst, rug of schouders.

iedereen vanaf 12 jaar kan zich inschrijven

€ 150,- ALL IN

Ons lidgeld is all-in en kost minder dan 2 euro per training. Vanaf het 2de lid uit hetzelfde gezin krijg je extra korting. Je kan vaak nog een tegemoetkoming krijgen van je mutualiteit.

Koop een reglementair karatepak zonder emblemen op de borst, rug of schouders.

Heian Godan
Heian Godan

VALUE OF SMALL STEPS

ONZE GRADEN

Obi

De graden worden aangeduid door gordels met verschillende kleuren en met strepen. Om een nieuwe graad te behalen moet je deelnemen aan het clubexamen. Onze examenprogramma's hebben duidelijke doelen per graad en vormen zo een stappenplan in de groei naar de zwarte gordel. De graad is een erkenning van bekwaamheid en geleverde prestatie.

Kyu-graden, Tussengraden & Dan-graden
Examen

Oorspronkelijk was er slechts één niveau. Iemand met voldoende basis kreeg dan de zwarte gordel. Al vlug wou men vergelijken en kwam men tot een graduatie in meerdere niveau's.

De tien graden van beginner tot en met de bruine gordels noemt men kyu-graden en worden aangeduid door gordels met verschillende kleur. Voor jongeren bestaan extra tussengraden, die worden aangeduid met gekleurde streepjes. De evaluatie van kyu- en tussengraden gebeurt tijdens het clubexamens. Deelname gebeurt op uitnodiging van de clubexaminator als je aan alle voorwaarden voldoet.

De graden van 'zwarte gordels', gevorderden dus, noemt men dangraden. De evaluatie van dan-niveau's gebeurt door nationale of internationale gradencommissies.

9° KYU

9° kyu
BASIS
Kihon Kata

8° KYU

8° kyu
AFWEER
Heian Shodan

7° KYU

7° kyu
TEGENAANVAL
Heian Nidan

6° KYU

6° kyu
STANDEN
Heian Sandan

5° KYU

5° kyu
BEKKENROTATIE
Heian Yondan

4° KYU

4° kyu
STABILITEIT
Heian Godan

3° KYU

3° kyu
EXPLOSIVITEIT
Tekki Shodan

2° KYU

2° kyu
EFFECTIVITEIT
Bassai Dai

1° KYU

1° kyu
TOTALE INZET
Kanku Dai

DAN GRADEN

dan
TOTALITEIT
Tokui Kata

examenvoorwaarden

Heian Godan
Coaches

Contact Us

ONS TEAM

In 2017 werd VZW TENKAI® opgericht ter bescherming van haar leden. In 2021 werd Hannah ons aanspreekpunt integriteit waar betrokkenen in vertrouwen terecht kunnen met vragen of meldingen. En, in 2023 werd Lisa aangesteld als jeugdcoördinator

Marker icon Luikstraat 77, Lokeren
Mail icon info@tenkai.be
Phone icon +32 492 09 33 67
Creditcard icon BE46 0689 3090 9936
Facebook icon facebook.com/tenkai.be

Compass icon VZW Hemelseschoot 1c, Lokeren
Hashtag icon KBO 0682.873.367
Legal icon RPR Gent, afd. Dendermonde

Onder de vzw groepeert karate club Tenkai Lokeren alle karateka's.

VZW

 • Nico U voorzitter
 • Matthias U secretaris
 • Nico U penningmeester
 • Hannah U integriteit
 • Lisa U jeugd

CLUB

 • Nico U clubverantw.
 • Matthias U trainer (M kiné)
 • Annelies M trainer
 • Hannah U api (B psych)
 • Lisa U jeugdcoördinator
Coaches
Nukite

Thank You

ONZE PARTNERS

Partnership

We willen onze sponsors, partners & vrijwilligers bedanken voor de steun die we mogen ontvangen. Jullie hulp maakt het mogelijk om een kwalitatieve werking aan te bieden.

Nukite
Backwards

YOUR DATA

PRIVACY

Privacy

Onze vereniging verbindt zich ertoe de wettelijke bepalingen rond de privacy van de leden te respecteren.

De persoonsgegevens van de leden worden overeenkomstig de privacyverklaring behandeld.

Mail icon info@tenkai.be
Phone icon +32 492 09 33 67
Compass icon VZW Hemelseschoot 1c, Lokeren
Hashtag icon KBO 0682.873.367
Legal icon RPR Gent, afd. Dendermonde
Persoonsgegevens die we verwerken
Personal Data
Gevoelige gegevens die we verwerken
Sensitive Data
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Data Protection

We nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Werden je gegevens niet goed beveiligd, neem dan contact op via mail. We zullen zo snel mogelijk, maar binnen de vier weken, reageren.

Waarom we je gegevens nodig hebben
Data Usage

TENKAI vzw verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoelang we je gegevens bewaren
Data Storage

TENKAI vzw bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van gegevens met derden
Data Sharing

TENKAI vzw verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, in het kader van subsidieaanvragen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken
Cookies

TENKAI vzw gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, wijzigen of wissen
Data Change

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons email adres. TENKAI vzw zal zo snel mogelijk, maar ten laatste binnen de vier weken, op uw verzoek reageren.

Backwards
Go to the top button